โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านสันติคีรี  
88 หมู่.1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57110
053-765250

Page Facebook:โรงเรียนบ้านสันติคีรี 
^