โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายพงศ์ศักดิ์ มณีจันทร์สุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางพิมาย กันนา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศันสนีย์ เทพคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐวลัญซ์ เรือนสอน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฑิชา บุญมาพิลา

  ครู

 • thumbnail

  นายธนาคม อภิวงค์

  ครู

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ แสนคำ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ดวงคำใจ

  นักการ

 • thumbnail

  นายเมืองเพชร ปิ่นเมือง

  นักการ

^