โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวนิติยา โนจิตร

  หัวฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิตร ใจกว้าง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา เรือนสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชริดา เวียงยา

  ครู

^