โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายวิชัย พรมชัย

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาววรินดา ขันทะสีมา

  ครู

 • thumbnail

  นางวลัย สุริยมณฑล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุธัมวดี ใจยะ

  ครู

 • thumbnail

  นายศุภการ แก้วรากมุข

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายเอกภพ คำรส

  ครููผู้ช่วย

^