โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวอัญชรี วิจิตร

  หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สักดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอชิรญาณ์ สีชา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวยุวลักษณ์ อาเจาะ

  ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 • thumbnail

  นางเกษร พิพิธพงศ์สันต์

  ธุรการโรงเรียน

^