โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายเกษม เพียรทำ

  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ศรีไกรรส

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกิติยา การคนเที่ยง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววนิดา ตระกูลชัย

  ครู

^