โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.อนวัช อุ่นกอง

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^