โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพงศ์ศักดิ์ มณีจันทร์สุข

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^