โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเมืองเพชร ปิ่นเมือง

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งนักการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^