โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายศรติศักดิ์ แสนก๋องคำ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายงบประมาณและพัสดุ

ตำแหน่งครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^