โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพุฒินันท์ วัฒนาพินิจสาคร

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^