โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^