โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวขนิษฐา สักดี

กลุ่มบุคลากรฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

ตำแหน่งครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^